Ο χάρτης των αποκρατικοποιήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012, 16:45
Ο χάρτης των αποκρατικοποιήσεων

Ρεπορτάζ: Θάνος Κολοβός

Το πράσινο «φως» για αποκρατικοποιήσεις ακόμα και των πλέον επικερδών δημόσιων επιχειρήσεων, άναψαν τα 199 μέλη της Βουλής που υπερψήφισαν το Μνημόνιο 2. Στo πλαίσιo του προγράμματος οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα προβλέπεται και «εξυγίανση» της Οικονομίας μέσω εκχώρησης δημόσιων επιχειρήσεων σε ιδιώτες.

Η διαδικασία αποκρατικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων αναμένεται να γίνει σταδιακά. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων αλλά και τον διορισμό συμβούλων που θα είναι αρμόδιοι για τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι συγκεκριμένοι διορισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου μήνα.

Η επόμενη διαδικασία περιλαμβάνει την εκκαθάριση και την αναδιάρθρωση του περιουσιακού στοιχείου αλλά και την συμπλήρωση των κενών της δημόσιας πολιτικής, ενώ σε τελική φάση θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της διαδικασίας προσφοράς προμηθειών, η διεκπεραίωση της προσφοράς προμήθειας και η απόκτηση όλων των αναγκαίων εγκρίσεων βάση νομικών κανονισμών.

Ποιες κρατικές επιχειρήσεις αποκρατικοποιούνται

Στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων οι κρατικές επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε αυτές που θα πωληθεί μερίδιο και σε αυτές που θα παραχωρηθούν εξολοκλήρου. Στον επίσημο πίνακα που περιέρχεται στο Μνημόνιο 2 ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και τα ενδιάμεσα στάδια που θα ακολουθηθούν μέσα στο 2012.

Οι πρώτες δημόσιες επιχειρήσεις από τις οποίες το ελληνικό κράτος θα πρέπει άμεσα να παραχωρήσει μερίδιο σε ιδιώτες είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.), ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος  Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.), ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) και ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Για τις πρώτες δυο επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο να έχει ξεκινήσει η πρόσκληση υποβολής προσφορών ενώ για τον ΟΔΙΕ θα πρέπει να κατατεθεί νομοθεσία για την αναδιάρθρωση του και να καθιερωθεί χρονικά η παραχώρηση του οργανισμού.

 Οι επόμενες κρατικές επιχειρήσεις όπου θα παραχωρηθούν ποσοστά σε ιδιώτες είναι οι εξής ακόλουθες: Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ.), Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.), Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.), Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.), ΛΑΡΚΟ, Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.), ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Δ.Α.Α.).

Για όλες τις παραπάνω κρατικές επιχειρήσεις υπάρχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια τα οποία θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο 2012 ώστε να προχωρήσει η πώληση των ποσοστών σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, οι οργανισμοί που θα ιδιωτικοποιηθούν πλήρως είναι οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι , τα Κρατικά Λαχεία, η Εγνατία Οδός, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης, ο Λιμένας Πειραιώς, μικρά λιμάνια και μαρίνες, μεγάλα περιφερειακά λιμάνια, περιφερειακά Αεροδρόμια και οι αποθήκες αερίου Νοτίου Καβάλας.  

Μέχρι το Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η κατάλληλη πολιτική αλλά και η καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών ώστε να προβεί το Ελληνικό Δημόσιο στις παραχωρήσεις των συγκεκριμένων κρατικών επιχειρήσεων.

Ποια θα είναι τα μέτρα για τις ιδιωτικοποιήσεις

Η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Task Force) θα προσφέρει τεχνική βοήθεια την Ελληνική κυβέρνηση για να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων το 2012. Ο διορισμός των συμβούλων για τα 13 έργα που αυτή την στιγμή δεν έχουν είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να ληφθεί έως το τέλος Μαρτίου. Στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΔ), πλην των τραπεζικών μετοχών και των στοιχείων που επιφέρουν απώλεια. Σε ό, τι αφορά τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν με αίτηση στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου.

Τέλος, το επόμενο μέτρο που θα κληθεί να πάρει η κυβέρνηση φέρει την ονομασία «προετοιμασία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων», μέσω του οποίου θα «διορθωθούν» οι νομικές και τεχνικές ανεπάρκειες που υπάρχουν και θα εκδοθούν οι άδειες που απαιτούνται για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.  

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012, 16:45