ΟΑΕΕ: Αλλαγές στην ασφάλιση

ΟΑΕΕ: Αλλαγές στην ασφάλιση
Με στόχο να ασφαλιστούν περισσότεροι πολίτες στον ΟΑΕΕ, να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των εισφορών και να ενισχυθούν τα έσοδα του Ταμείου μετά την ακύρωση του μέτρου της επιβολής εισφοράς επί του τζίρου των επιχειρήσεων, προωθούνται νέες αλλαγές στην ασφάλιση από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή σύμφωνα με την «Ημερησία» κινείται και η εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ «κλείνοντας» οριστικά την ...πόρτα σε όσους, «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους με οφειλές σχεδίαζαν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για να έχουν περίθαλψη ή να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Με βάση την εγκύκλιο, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα εντός 1 μηνός (για χρέη πριν από τη διακοπή της δραστηριότητάς τους) ή 1 έτους (για χρέη που θα εντοπιστούν μετά τη διακοπή της δραστηριότητας).

«Η προαιρετική ασφάλιση θα διακόπτεται αν ο ασφαλισμένος καθυστερήσει να καταβάλλει τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά περισσότερο από 1 χρόνο ή δεν εξοφλήσει, μέσα στο ίδιο διάστημα, τις παλαιές οφειλές». Να σημειωθεί ότι τη «λύση» της αυτασφάλισης στον ΟΑΕΕ είχαν αρχίσει να επιλέγουν πολλοί ασφαλισμένοι, όχι μόνο πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και πρώην μισθωτοί, καθώς οι προϋποθέσεις δεν είναι απαγορευτικές ενώ συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης σε άλλα Ταμεία.

Τρεις αλλαγές

1.Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για παράλληλη μισθωτή απασχόληση υπολειπόμενη των 25 ημερών ασφάλισης μηνιαίως για τους «νέους» ασφαλισμένους (έως σήμερα μπορούσαν να επιλέγουν την υποχρεωτική ασφάλιση σε 1 από τα 2 Ταμεία).
2.Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (αντί του ΟΓΑ) για όποιον κάνει έναρξη δραστηριότητας σε περιοχές με λίγους κατοίκους
3.Μηνιαία καταβολή των ασφαλίστρων για όλους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014, 07:58