Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου σε εταιρικά κέρδη και μερίσματα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 15:05
Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου σε εταιρικά κέρδη και μερίσματα
Οδηγίες για το πώς θα γίνεται η παρακράτηση φόρου σε κέρδη και μερίσματα δίνει με εγκύκλιο ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου ενεργείται και όταν η διανομή μερισμάτων στους μετόχους γίνεται με τη μορφή μετοχών αντί της καταβολής μετρητών, καθώς και όταν χορηγούνται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό κέρδη με τη μορφή μετοχών, με τη διαδικασία του Π.Δ. 30/1988 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν διανέμονται μερίσματα που εμπίπτουν που αφορούν σε κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων στα οποία επιβάλλεται συγκεκριμένος φόρος και εισφορά, καθώς και όταν δικαιούχος των μερισμάτων είναι το ελληνικό Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.

Αντίθετα, σημειώνεται ότι, όταν δικαιούχοι των μερισμάτων είναι δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιερές μονές, κ.λπ., καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Μ. Κακογιάννη, Ίδρυμα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, Ίδρυμα Α. Παπανδρέου, κα.), για τα οποία καταργήθηκε η απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%.

Με την παρακράτηση του φόρου 25% στα εισοδήματα των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτησης. Για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται φορολόγηση των μερισμάτων με βάση τη φορολογική κλίμακα και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου.

Για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο εισπράττει μερίσματα από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ύψους 5.000 ευρώ και περαιτέρω, έχει εισοδήματα από ακίνητα και μισθούς, συνολικού ύψους 16.000 ευρώ, δηλαδή συνολικό εισόδημα 21.000 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό με βάση τη φορολογική κλίμακα ανέρχεται σε 1.920 ευρώ.

Δηλαδή, το συγκεκριμένο εισόδημα υπάγεται σε φορολογία με συντελεστή 24% (συντελεστής του ανώτερου κλιμακίου φορολόγησης του εισοδήματος), ο οποίος είναι κατώτερος του 25% (του συντελεστή παρακράτησης επί των διανεμομένων κερδών).

Επομένως, για τον πιο πάνω δικαιούχο, τα μερίσματα αυτά θα υπαχθούν σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις και στη συνέχεια από τον οφειλόμενο φόρο θα συμψηφισθεί ο φόρος 25% που παρακρατήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία που κατέβαλε τα υπ' όψιν μερίσματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 15:05