Ολοκληρώθηκε το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank-Proton

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, 16:10
Ολοκληρώθηκε το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank-Proton
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης για την απορρόφηση της νέας Proton από τη Eurobank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Από σήμερα, Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, θα είναι στη διάθεση των μετόχων της Eurobank, στις ιστοσελίδες των δυο τραπεζών, τα εξής έγγραφα:

- Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των τραπεζών.

- Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού της 30/6/2013 των δύο τραπεζών.

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις διαχείρισης του Δ.Σ. των τελευταίων τριών χρήσεων της Eurobank και της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της νέας Proton.

- Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών.


Τα παραπάνω έγγραφα θα παραμείνουν στη διάθεση των μετόχων μέχρι τις 19 Νοεμβρίου.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και τον έλεγχο από τα Δ.Σ. των συγχωνευόμενων τραπεζών, θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης χωρίς αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, 16:17