Οριστικά στο Δημόσιο τα χρέη ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010, 17:14
Οριστικά στο Δημόσιο τα χρέη ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
Στο Δημόσιο περνούν χρέη άνω των 4 δισ. ευρώ που έως σήμερα επιβάρυναν τους προϋπολογισμούς των ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του νόμου 3889 με τίτλο «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου.

Τα χρέη του ΕΛΓΑ που αναλαμβάνει το Δημόσιο ανέρχονται σε 3,012 δισ. ευρώ, ενώ του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 1,01 δισ. ευρώ και αφορούν σε πιστωτικές διευκολύνσεις για την πληρωμή ενισχύσεων σε αγρότες. Για τον λόγο αυτό και τυπικά θεωρούνται χρέη του Δημοσίου και όχι των οργανισμών. Εξέλιξη που επιβαρύνει το δημόσιο χρέος κατά 1,7% του ΑΕΠ.

Τα ποσά αυτά αντλήθηκαν κυρίως από την Αγροτική Τράπεζα, αλλά και από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Στα εν λόγω άρθρα προβλέπεται ότι, για να εξοφληθούν, οι τράπεζες θα μπορούν να ζητήσουν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να εκδώσει ομόλογα ίσης αξίας με τις οφειλές των οργανισμών προς αυτές. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν το σχετικό αίτημα έως τις 30 Ιουνίου του 2011.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010, 17:14