«Ουσιαστικά βήματα εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012, 17:54
«Ουσιαστικά βήματα εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα»
Στη σημαντική πτώση που παρουσιάζει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα επικεντρώνεται η σημερινή έκθεση της Goldman Sachs για την ελληνική οικονομία, καθώς το ερώτημα που θέτει είναι εάν πρόκειται για κυκλική προσαρμογή του ισοζυγίου ή διαρθρωτική μεταβολή.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο βαίνει προς ισοσκελισμό, γεγονός που εξηγείται από τη δραστική μείωση των εισαγωγών αλλά και την αύξηση των εξαγωγών. Ωστόσο, προβληματισμό εμπνέει το γεγονός ότι ακόμη και εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια διαθρωτική μεταβολή, συνήθως χρειάζονται χρόνια μέχρι να γίνει αισθητή η μεταβολή στο εμπορικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών με διψήφιους ρυθμούς, παρά το ασθενές οικονομικό περιβάλλον και τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, αποτελεί από μόνη της ισχυρή απόδειξη ότι έχει αρχίσει να αποκαθίσταται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

Χειροπιαστή απόδειξη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι προσαρμογές που έχουν συντελεστεί σε επίπεδο μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει αρχίσει να διαφαίνεται κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση της εσωτερικής υποτίμησης και υπό αυτή την έννοια, η GS εκτιμά ότι μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη.

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012, 17:56