Πακέτο 100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 19:02
Πακέτο 100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
Με στόχο την άμεση σύνδεση της αναπροσαρμογής του παραγωγικού προτύπου της χώρας μα την εξωστρέφεια, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την εφαρμογή ενός πλέγματος οκτώ δεσμών μέτρων.

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός στην Αθήνα, με τους προέδρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα δανειοδότησης των μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του Go2Market με χαμηλότοκα δάνεια της τάξης του 4%.

Όπως δήλωσαν μετά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των φορέων που συνιστούν το Cluster Εξωστρέφειας, η κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του ΠΣΕ, ο κ. Δ. Λακασάς, πρόεδρος του ΣΕΒΕ και ο κ. Αλκ. Καλαμπόκης, πρόεδρος του ΣΕΚ (εξαγωγείς Κρήτης): «πρόκειται για μέτρα άμεσης εφαρμογής, που αφορούν τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με παράλληλο προσανατολισμό της προς τη διεθνή αγορά. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα πλαίσιο συνεκτικών δράσεων από την παραγωγή ως τη στοχευμένη διαρκή παρουσία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, υπό ένα εθνικό, ισχυρό Brand Name».

Πέραν του εθνικού branding, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, οι φορείς χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

- Για την άμεση ενίσχυση των αρχικών 30 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 70 εκατ. ευρώ του Προϋπολογισμού του καινοτόμου Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

- Με τον υπερτριπλασιασμό των κονδυλίων θα είναι διαθέσιμα προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας συνολικά 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ενδυνάμωση του προγράμματος που στόχο του έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και παρουσιάζει μεγάλη αποδοχή από την αγορά, παρά την αντικειμενική αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν σε αυτό λόγω της εξάντλησης του ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Ως αντιστάθμισμα, ο υπουργός δεσμεύτηκε για την ενσωμάτωση των σημάτων συμμόρφωσης, που αποτελούν «διαβατήριο» εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων, ως επιλέξιμης δαπάνης στο νέο επενδυτικό νόμο, με παράλληλη εξέταση άλλων άυλων δαπανών του προγράμματος που θα μπορούσαν επίσης να υπαχθούν σε αυτόν.

- Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε και την ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ μέσω του πυλώνα του Ταμείου Εξωστρέφειας (Go2Market) με δράσεις εγγυοδοτικού χαρακτήρα.

Το υπουργείο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα εξετάσει το αίτημα των φορέων τα δάνεια μέσω του Go2Market στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να είναι χαμηλότοκα της τάξης του 4% και να έχουν δικλείδα βεβαιωμένης πιστωτικής επέκτασης, πέραν των υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών για κάθε επιχείρηση.

Ορισμένες νέες εφαρμογές που ανακοίνωσε ο υπουργός αφορούν στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάληψη δράσεων για την άμεση άρση χρονιζόντων διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, μέσω καινοτόμας πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στην δημιουργία φορέα για την ποιότητα, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς.

Τέλος, ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών με ένα τριετές σχέδιο δράσης (Μatrix), ανά αγορά-στόχο και ανά κλάδο προϊόντων, σε συνεργασία με το Cluster Εξωστρέφειας. Αντικείμενό της, θα είναι η χαρτογράφηση της πορείας προς τον στόχο της συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών στο 16% του ΑΕΠ, ως το τέλος του 2014.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 19:05