Πάνω από 10% το πλαφόν συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 15:32
Πάνω από 10% το πλαφόν συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση
Υψηλότερο του 10% θα πρέπει να είναι το όριο της ιδιωτικής συμμετοχής στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, προκειμένου να μην υπάρξουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, σύμφωνα με τις διατάξεις για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε υπό μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη «ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.»

Στην τροπολογία δεν αναφέρεται το ακριβές ποσοστό της συμμετοχής. Αυτό μένει να διευκρινισθεί αργότερα, αλλά θα είναι πάνω από 10%.

Συγκεκριμένα, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) «προβλέπεται ότι η συμμετοχή του στο μετοχικού κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνεται με κοινές μετοχές και με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, ανάλογα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος, όπως προσδιορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας εποπτικής αρχής».

Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 15:42