Παράταση για την υποβολή φοροδηλώσεων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, 17:23
Παράταση  για την υποβολή φοροδηλώσεων
Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος και για την υπαγωγή στην περαίωση δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Η προθεσμία έληγε κανονικά αύριο 30 Νοεμβρίου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, 17:23