Παράταση για μείωση ελλειμμάτων σε 3 χώρες της ΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010, 19:57
Παράταση για μείωση ελλειμμάτων σε 3 χώρες της ΕΕ
Προθεσμία ενός έτους ακόμη αποφάσισαν να δώσουν οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ΕΕ, στη Ρουμανία, τη Λιθουανία, και τη Μάλτα για να μειώσουν το δημόσιο χρέος τους κάτω από το επιτρεπτό όριο του 3% του ΑΕΠ τους.

To Ecofin έκανε δεκτή τη σύσταση της Κομισιόν, η οποία λάμβανε υπ' όψιν τη «σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης» στις χώρες αυτές.

Πλέον, η Μάλτα θα έχει διορία έως το 2011, για να επανακάμψει στα ανεκτά όρια του Συμφώνου Σταθερότητας κι Ανάπτυξης, ενώ η Λιθουανία και η Ρουμανία έχουν περιθώριο έως το 2012.

Τον προηγούμενο Ιούλιο, η ΕΕ είχε δρομολογήσει επισήμως τις διαδικασίες για υπερβολικό έλλειμμα εναντίον των χωρών αυτών, των οποίων τα δημόσια οικονομικά είχαν υποβαθμισθεί επικίνδυνα.

Επίσης, οι υπουργοί του Ecofin υιοθέτησαν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με άλλες τρεις χώρες, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Λεττονία, οι οποίες βρίσκονται ομοίως στα πρόθυρα της διαδικασίας για το υπερβάλλον έλλειμμα.

Για την περίπτωσή τους, κρίθηκε πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να ελαττωθεί το έλλειμμα είναι επαρκή και συνεπώς η διορία για τη μείωσή του κάτω του 3% παραμένει η ίδια, ήτοι το 2011 για την Ουγγαρία και το 2012 για τη Λεττονία και την Πολωνία.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010, 19:57