Παράταση για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, 13:35
Παράταση για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2014 παρατείνεται η διαδικασία της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 χωρίς την επιβολή προστίμου, όπως αποφάσισε σήμερα το Yπουργείο Οικονομικών.

Η ποσότητα των τροποποιητικών δηλώσεων ήταν τόσο μεγάλη τις τελευταίες ημέρες και ως αποτέλεσμα τα αιτήματα φοροτεχνικών και ειδικών της αγοράς για παράταση είχαν πολλαπλασιαστεί.

Πώς να συμπληρώσετε τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9 γίνεται από φορολογουμένους που ενώ δικαιούνταν εκπτώσεις δεν τις έλαβαν ή πλήρωσαν μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ.

Έτσι, η διαφορά που θα προκύπτει από τα νέα εκκαθαριστικά τα οποία θα εκδοθούν ύστερα από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα συμψηφίζεται με τις τέσσερις δόσεις που απομένουν να πληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο.

Εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύψει μειωμένος ΕΝΦΙΑ κατά 300 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων προκύπτει η μείωση αυτή.

Τα σημεία-κλειδιά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της γενικής γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε πέντε σημεία:

1. Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό (έκπτωση 60%), συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:


- στη στήλη 10 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα»

- στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και

- στη στήλη 32 του πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

2. Για κενό ακίνητο που δεν ηλεκτροδοτούνταν το 2013 (έκπτωση 20%) συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

- στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα»

- στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα από το εάν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί

- στη στήλη 31του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32, αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

3. Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες
, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Επίσης, αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.

4. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας, αναγράφονται ως κατοικίες. Εάν για αυτά έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης ή ενοικιαζόμενων δωματίων και έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων, αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.

5. Γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτήριο - αποθήκη ορίζεται το αυτοτελές κτήριο ή το παρακολούθημα βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κτηρίου, στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή το κτήριο που στεγάζει ζώα, στο οποίο εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει άδεια οικοδομής γεωργικού ή κτηνοτροφικού κτίσματος, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, 13:38