Πενήντα εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, 12:33
Πενήντα εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν διατεθεί σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα πρώτα χρήματα από το δεύτερο "υποταμείο" του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την Ελληνική Δημοκρατία, σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Όπως ανακοινώθηκε η ΕΤΕπ θα συμβάλει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο με 50 εκατ. ευρώ ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής κυβέρνησης και με Γαλλικό Επενδυτικό Ταμείο, τη Γαλλική Τράπεζα Παρακαταθηκών και Δανείων και με ιδιώτες για τη συμμετοχή και νέων κεφαλαίων στο ίδιο ταμείο.

Στόχος του Ταμείου είναι να προάγει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση μέσω της παροχής μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων και ιδίων κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και σε μικρού μεγέθους έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, 12:39