Πέρασε τα τεστ αντοχής η Πειραιώς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 20:03
Πέρασε τα τεστ αντοχής η Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε επιτυχώς στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης υποθετικά ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό κλάδο. Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα βασικό (αναμενόμενο, πιθανό), ένα δυσμενές (ιδιαίτερα αντίξοο) και ένα ακραία δυσμενές σενάριο (το εξαιρετικά αντίξοο).

Σκοπός της άσκησης ήταν να διερευνηθεί η αντοχή της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, σε ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, και να προσδιορισθεί οποιοδήποτε απαιτούμενο κεφάλαιο για την επαναφορά του δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) στο 6% λαμβάνοντας υπόψη το Δυσμενές σενάριο και το Ακραία Δυσμενές σενάριο στο τέλος του 2011.

Για την Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα αυστηρότερα κριτήρια, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής και εξομάλυνσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εκτίμηση της ζημιάς στα στεγαστικά δάνεια στο ακραία δυσμενές σενάριο ήταν 37% για την Ελλάδα, ενώ για την αμέσως επόμενη χώρα στο 24%.

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω άσκησης, αναφορικά με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I του Ομίλου Πειραιώς για το 2011, έχουν ως εξής:

στο Βασικό σενάριο 10,9%

στο Δυσμενές σενάριο 8,3%,

στο Ακραία Δυσμενές 6,0%

Σημειώνεται ότι ακόμη και στο Ακραία Δυσμενές Σενάριο ο δείκτης Τier I του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνεται στο 6,4% εάν ληφθεί υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 30.06.2010 μειώθηκε σημαντικά (στα €0,1 δισ έναντι €1,1 δισ).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 20:03