Πώς θα φορολογείται η διατροφή που καταβάλλουν οι σύζυγοι

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 15:14
Πώς θα φορολογείται η διατροφή που καταβάλλουν οι σύζυγοι
Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολόγηση της διατροφής που καταβάλλεται μεταξύ συζύγων προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που δινόταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τα 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογιζόταν προκαταβολή φόρου, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφιζόταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος.

Όπως σημειώνει η ΓΓΔΕ, πλέον με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, από 1.1.2014 απαλλάσσεται από τον φόρο.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 15:14