Πράσινο φως από την ΕΕ για εθελούσια έξοδο στην Olympic Catering

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 14:04
Πράσινο φως από την ΕΕ για εθελούσια έξοδο στην Olympic Catering
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε σήμερα να μην εγείρει αντιρρήσεις στα σχέδια των ελληνικών αρχών να καλύψουν μέρος του κόστους του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης το οποίο η Olympic Catering ΑΕ προτίθεται να εφαρμόσει σε μέρος του προσωπικού της. 

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο χρηματοδοτεί τμήμα του δυσβάστακτου κόστους του προγράμματος, δεν θίγει το κοινό συμφέρον και μπορεί να θεωρηθεί ως συμβατό με την κοινή αγορά.

Όπως σημειώνεται το δυσβάστακτο κόστος προκύπτει από τη συμμετοχή μέρους του προσωπικού της Olympic Catering σε πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης. Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού είναι μόνιμα και μισθοδοτούνται με μισθούς οι οποίοι συμφωνήθηκαν κατόπιν διαπραγματεύσεων που διενεργήθηκαν όταν η εταιρία ήταν κρατική επιχείρηση και ως εκ τούτου το καθεστώς εργασίας τους δεν εξομοιούται με αυτό που διέπει την εργασία στις κανονικές συνθήκες της αγοράς.

Στην ανακοίνωση της Ε.Ε. σημειώνεται ότι η Olympic Catering, η οποία ιδρύθηκε το 1976, ήταν θυγατρική του τότε εθνικού αερομεταφορέα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Κατά την ίδρυσή της και δεδομένου ότι συνιστούσε τμήμα του κρατικής ιδιοκτησίας ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι υπάλληλοί της απασχολούνταν υπό τους ίδιους όρους εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας υπό τους οποίους απασχολούνταν όλοι οι άλλοι υπάλληλοι του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μολονότι ιδιωτικοποιήθηκε από το 2002, η σχέση της εταιρείας με τους υπαλλήλους που είχε προσλάβει πριν την ιδιωτικοποίησή της αποτελεί το αντικείμενο ειδικών εργασιακών ρυθμίσεων και εγγυήσεων οι οποίες θεσπίστηκαν πριν την ιδιωτικοποίησή της και εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα. Οι ειδικές αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν θωράκιση της απασχόλησης και μεγαλύτερες απολαβές σε σχέση με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Η Olympic Catering πρέπει να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, πλην όμως δεν καλύπτεται νομικά εάν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, κατόπιν τούτου, οι ελληνικές αρχές προτείνουν να επωμιστούν τμήμα του κόστους του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης, αποζημιώνοντας την Olympic Catering για το δυσβάστακτο κόστος του, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι το εν λόγω προσωπικό (121 υπάλληλοι – περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εργαζομένων) απολαμβάνει καθεστώτος εργασιακής ασφάλειας και αποδοχών που είχαν θεσπιστεί ενόσω η Olympic Catering ανήκε στο κράτος.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εφόσον η προς χορήγηση ενίσχυση δεν υπερβαίνει την έκτακτη επιβάρυνση που επεβλήθη στην Olympic Catering, η προγραμματιζόμενη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στο κόστος του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης, προβλεπόμενου ύψους 29 εκατ. ευρώ, συνιστά μέτρο ενίσχυσης το οποίο επιδιώκει κοινωφελή, και αναγκαίο στόχο κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς εμπορικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την κοινή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ της συνθήκης.

Σε προγενέστερες αποφάσεις της, της 17 ης Σεπτεμβρίου 2008 1 και της 10 ης Μαρτίου 2009 2 , η Επιτροπή δήλωνε ότι το σχέδιο των ελληνικών αρχών για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες πριν την εκκαθάριση των δύο εταιριών δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση, υπό τον όρο της πλήρους τήρησης ορισμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές.
 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 14:42