Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ξενοδοχοϋπαλλήλους

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 12:33
Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ξενοδοχοϋπαλλήλους

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό ή στο προσωπικό με επαναλαμβανόμενη σύμβαση μίας ημέρας και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για χρονικό διάστημα δώδεκα  μηνών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι επίσης ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας είναι:

α) Να διατηρήσουν το προσωπικό που απασχολούσαν στις 30-4-2010 καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

β) Να μην έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010, εκτός αν αντικαταστήσουν τουλάχιστον το 20% των απολυθέντων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

Ομοίως εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας μετά τις 30-4-2010, εφόσον το αντικαταστήσουν εντός 30 ημερών από την αίτηση υπαγωγής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 12:43