Προειδοποίηση για νέα υποβάθμιση από τη Moody’s

Προειδοποίηση για νέα υποβάθμιση από τη Moody’s
Tην απόλυτη εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης είναι ο μοναδικός που δίνει αξιολόγηση Α2 κατηγορίας στα ελληνικά ομόλογα, αυτό, όμως, μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που υπάρξουν «εκπτώσεις» στην εφαρμογή του ΠΣΑ.

Σε ενδεχόμενη μικρή απόκλιση από το ΠΣΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η υποβάθμιση θα είναι της τάξεως της μίας βαθμίδας (Α3). Αν, όμως, το ΠΣΑ εφαρμοστεί μερικώς, τότε η ελληνική πιστοληπτική ικανότητα ενδέχεται να υποβαθμιστεί στη β΄ κατηγορία, δηλαδή στη ΒΑΑ1.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, 16:52