Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου
Χθες το απόγευμα προκηρύχθηκε από τη ΔΕΦΑ ο τελικός διαγωνισμός για εφοδιασμό της Κύπρου με φυσικό αέριο μέχρι το 2018.

Σύμφωνα με το τελικό, 60σέλιδο κείμενο, θα γίνουν αποδεκτές μόνο προσφορές που θα προβλέπουν ολοκληρωμένη λύση, δηλαδή την εξασφάλιση των ζητούμενων από την ΑΗΚ ποσοτήτων φυσικού αερίου, τη μεταφορά τους μέχρι τις ακτές της Κύπρου, την αποθήκευση και την επεξεργασία (αποϋγροποίηση ή αποσυμπίεση), ώστε να παραδίδεται προς αξιοποίηση στον αγωγό ή στην «φλάντζα» της ΑΗΚ στο Βασιλικό για ηλεκτροπαραγωγή.

Η τιμή του φυσικού αερίου στη φλάντζα της ΑΗΚ είναι το βασικότερο κριτήριο επιλογής, από το οποίο θα κριθεί αν μπορεί να προσφερθεί φθηνότερος ηλεκτρισμός, καθώς και το ποιος προσφοροδότης θα επιλεγεί.

Τα επόμενα δύο σημαντικότερα κριτήρια είναι το ποια είναι η πιο σύντομη ημερομηνία στην οποία μπορεί να φέρει ο προμηθευτής το φυσικό αέριο και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει για τυχόν καθυστέρηση, ώστε να πληρώνει τη διαφορά στο κόστος ηλεκτρισμού από την παραγωγή με υγρά καύσιμα σε σχέση με το κόστος παραγωγής με φυσικό αέριο στην προσφερόμενη από τον ίδιο τιμή. Επίσης, ένα τρίτο κριτήριο θα είναι το τι εγγυήσεις ζητά ο ίδιος από τη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ για να κλείσει η συμφωνία.

Ο προσφοροδότης θα επιλεγεί -εφόσον υπάρχει συμφέρουσα προσφορά- μέσα από τη «μικρή λίστα» που θα σχηματιστεί από προσφοροδότες με κριτήριο την ευρωστία, την εμπειρία και το αξιόχρεό τους. Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από μέλη του ΔΣ της ΔΕΦΑ και εκπροσώπους της ΑΗΚ.

Πάντως, ακόμη και να είναι έτοιμος ένας προσφοροδότης να διαθέσει φυσικό αέριο τον επόμενο μήνα, η ΑΗΚ, όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα, θα είναι έτοιμη να δεχτεί φυσικό αέριο σε 12 μήνες από τη συμφωνία για τις μονάδες «4» και «5», και σε 18 μήνες για τις υπόλοιπες μονάδες -που χρειάζονται τροποποιήσεις- στο Βασιλικό. Για τον σκοπό αυτό, σε πρώτο στάδιο ζητούνται ποσότητες 0,5 εκατ. κ.μ. και σε δεύτερο στάδιο 0,85 εκατ. κ.μ. ετησίως.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της 4ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: philnews

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013, 16:29