Πρόστιμα 17 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, 00:12
Πρόστιμα 17 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Πρόστιμα-συνολικά- άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ, σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 και εντεύθεν ενώ το σύνολο των επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2002 μέχρι το 2012 είναι 340.471.124,50 ευρώ.

Από αυτά, το σύνολο προστίμων που έχουν επιδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο (κατόπιν προσφυγής που άσκησαν οι εταιρείες κατά των αποφάσεων της Ε.Α.) και πρόστιμα για τα οποία δεν ασκήθηκε προσφυγή είναι 151.325.052,34 ευρώ και το σύνολο των προστίμων που εκκρεμεί η διαδικασία ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων είναι 64.004.936,12 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία απολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη χρονική περίοδο 2012 - 2013.

Το διάστημα 2012 - 2013, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι ενέτεινε το έργο της ως προς την επιβολή της νομοθεσίας του ανταγωνισμού, κυρίως σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αλλά και απαγορευμένων οριζόντιων συμπράξεων (συγκεκριμένα σε επίπεδο εμπορικών ενώσεων).

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, 00:12