Πρόστιμα ύψους 40.500 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014, 19:42
Πρόστιμα ύψους 40.500 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Την επιβολή προστίμων ύψους 40.500 ευρώ αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου Euro10.000 στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013,.

- Την επιβολή προστίμου Euro10.000 στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2013-31.3.2013.

- Την επιβολή προστίμου Euro 9.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» διότι κατά το 2013 δεν ανήγγειλε εμπρόθεσμα σημαντικές μεταβολές συμμετοχής της, στα δικαιώματα ψήφου των εταιρειών «ΑΕΓΕΚ ΑΕ», «ALTEC ABEE», «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΙΜΠΕΡΙΟ -ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρεία».

-Την επιβολή προστίμου Euro 5.000 στην εταιρεία «I. ΜΠΟΥΣΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2013.

-Την επιβολή προστίμου Euro 4.500 τον κ. Νικόλαο Λύκο διότι κατά το 2012 δεν

ανήγγειλε σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του, στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.».

- Την επιβολή προστίμου Euro 2.000 στην εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014, 19:57