Πρόστιμο στη NEOSET από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017, 12:52
Πρόστιμο στη NEOSET από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Στη Neoset, αν και έχει πτωχεύσει, επιβλήθηκε σήμερα πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Eπιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 88.814 ευρώ στην εταιρεία NEOSET, για παλαιότερες παραβάσεις της σε θέματα ανταγωνισμού αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης του δικτύου καταστημάτων ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑ.

Ειδικότερα, το αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή του μετά από καταγγελία της εταιρείας - πρώην δικαιοδόχου «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΕ», διαπίστωσε ότι η εταιρεία «Επιπλοσυνθέσεις NEOSET ΑΒΕΕ» παραβίασε τους όρους λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της για καταστήματα επίπλων κουζίνας υπό το σήμα «NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της καταγγελλόμενης, προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, οι οποίοι συνίστανται ιδίως σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2009, καθώς επίσης και σε περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων, ιδίως μέσω ρήτρας αποκλειστικής προμήθειας και επιτρεπτού μόνο λιανικών πωλήσεων, και περιορισμού των ενεργητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της NEOSET, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2013. Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε και επέβαλε στη NEOSET πρόστιμο συνολικού ύψους 88.814,62 ευρώ, λαμβάνοντας υπ' όψιν μεταξύ άλλων την κρίση στον κλάδο, η οποία συνετέλεσε στην πτώχευση της NEOSET καθώς και την αυτόβουλη τροποποίηση των συμβάσεων πριν από την επέμβαση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017, 15:37