Πρωτογενές πλεόνασμα 2,48 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,48 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,48 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,884 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,033 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα οποία καταγράφεται επίσης υπέρβαση των εσόδων από τον στόχο του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,999 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,971 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ ή 3,9% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,471 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2,028 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 642 εκατ. έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016.

Τον Ιούνιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού άγγιξε τα 3,791 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 183 εκατ. σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,708 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 15 εκατ. Οι επιστροφές εσόδων τον συγκεκριμένο μήνα έφθασαν τα 266 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 52 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού 2016.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 23,996 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,350 δις έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 22,694 δισ. ευρώ ή 2,467 δις μικρότερες έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,100 δισ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016, 15:29