«Ψαλίδι» στις χορηγήσεις δανείων το Φεβρουάριο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 18:50
«Ψαλίδι» στις χορηγήσεις δανείων το Φεβρουάριο
Σε περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων δανείων οδηγεί η συνεχιζόμενη συρρίκνωση των καταθέσεων. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα μειώθηκε περαιτέρω σε -3,8% το Φεβρουάριο του 2012 από -3,3% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2011: -3,1%). Συνολικά, το Φεβρουάριο του 2012, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.188 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2011: θετική καθαρή ροή 123 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Φεβρουάριο του 2012 ήταν αρνητική κατά 695 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2011: θετική καθαρή ροή 279 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -2,7% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -3,3% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, επιβραδύνθηκε σε 7,1% από 10,5% τον Ιανουάριο του 2012.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 109 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Φεβρουάριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 16 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -7,8% από -7,3% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 383 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Φεβρουάριο του 2012, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να μειωθεί σε -4,3% το Φεβρουάριο του 2012 από -4,1% τον Ιανουάριο του 2012 (Δεκέμβριος 2011: -3,9%).

Eπιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 18:50