Πτώση 19,4% στις οικοδομικές άδειες τον Αύγουστο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 12:48
Πτώση 19,4% στις οικοδομικές άδειες τον Αύγουστο
«Βουτιά» 19,4% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Αύγουστο, διαμορφούμενος στις 868, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον εν λόγω μήνα το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 868 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 168,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 760,2 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 19,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά 7,1% στον όγκο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 862 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 166,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 752,1 χιλιάδες m3 όγκου. Κατέγραψε, δηλαδή, μείωση κατά 19,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,3% στην επιφάνεια και κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε έξι οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 8,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον συγκεκριμένο μήνα είναι 1,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2013 έως το Αύγουστο 2014, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 14.388 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.729,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.596,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 8,9% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,6% στην επιφάνεια και κατά 6,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 18,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 8,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2013.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 18,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,5% στην επιφάνεια και κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 12:48