Πτώση 55% στις δαπάνες του ΕΟΤ το α' εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010, 18:43
Πτώση 55% στις δαπάνες του ΕΟΤ το α' εξάμηνο
Η μείωση των δαπανών και κατά συνέπεια το δημοσιονομικό όφελος στον ΕΟΤ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, ξεπερνά το 55% και ανέρχεται σε ποσό 51.381.285,31 ευρώ, αναφέρεται σε σημερινή αναλυτική ανακοίνωση του Οργανισμού που περιγράφονται ενέργειες και δράσεις για τον εξορθολογισμό των οικονομικών δεδομένων του ΕΟΤ.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΕΟΤ, σύμφωνα με τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Ειδικότερα, έγινε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων που καταβάλει ο ΕΟΤ και επετεύχθη μείωση των μισθωμάτων για το ακίνητο όπου στεγάζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του ΕΟΤ, επί της οδού Τσόχα αρ. 7, σε ποσοστό 30%, καθώς επίσης και μείωση των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της Λεωφόρου Αμαλίας αρ. 26, σε ποσοστό 43,5% Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος από τη διαπραγμάτευση αυτή ανέρχεται σε ποσό 539.161,92 ευρώ κατ’ έτος.

Επίσης, με απόφαση του προέδρου του ΕΟΤ, όλοι οι πρόχειροι διαγωνισμοί που αφορούν σε προμήθειες αναλωσίμων και παροχές υπηρεσιών, αναρτώνται στο διαδίκτυο, με στόχο τη μείωση των δαπανών που αφορούν σε διάφορες υπηρεσίες και προμήθειες του ΕΟΤ, όπως:

- Προμήθειες διαφόρων ειδών - αναλώσιμα κ.λπ, - η μείωση υπολογίζεται στο -66% περίπου, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση δαπανών ποσού 5.891.204,90 ευρώ.

- Έξοδα καθαριότητας για το πρώτο εξάμηνο 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2009, όπου η μείωση αγγίζει ποσοστό 14,47%.

- Τηλεφωνικά έξοδα, όπου η μείωση του κόστους αγγίζει το 20%, ενώ αναμένεται και περαιτέρω μείωση με τη χρήση νέας τεχνολογίας για την εξοικονόμηση πόρων.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της προβολής και προώθησης του ΕΟΤ, σημαντική οικονομία επετεύχθη στο κόστος κατασκευής περιπτέρων καθώς και στο κόστος των λειτουργικών δαπανών των διεθνών εκθέσεων εξωτερικού στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΤ, τουλάχιστον κατά ποσοστό 21,27%, που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση ποσού πλέον των 3.000.000 ευρώ για το έτος 2010.

Επίσης, στις δαπάνες για επιχορηγήσεις και δημόσιες σχέσεις. Κατά το 2009 αναλήφθηκαν υποχρεώσεις δημοσίων σχέσεων αμφίβολης στόχευσης και αποτελεσματικότητας, ποσού 12.500.000 ευρώ περίπου, μέρος των οποίων παραμένει ανεξόφλητο λόγω της υπέρβασης της εγκεκριμένης πίστωσης των 6.300.000 ευρώ. Για το έτος 2010 και συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2010, έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις ύψους μόλις 152.000 ευρώ.

Όλες οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις του ΕΟΤ υποβάλλονται προς έγκριση από το ΔΣ του Οργανισμού - ανεξαρτήτως ποσού- και εγκρίνονται ομόφωνα από αυτό, αφορούν δε αποκλειστικά σε δράσεις με άμεσα ανταποδοτικά οφέλη για τον Τουρισμό.

Ο πρόεδρος του ΕΟΤ, Νικόλας Κανελλόπουλος, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «παράλληλα με την εξυγίανση των Οικονομικών του Οργανισμού, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων, σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΠΟΤ και η προώθηση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στη διεθνή αγορά με συνέπεια, στόχευση, σε πραγματικούς χρόνους και με τα μέγιστα δυνατά επικοινωνιακά αποτελέσματα για τη χώρα».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010, 18:43