Πτώση των πωλήσεων στη βιομηχανία μπίρας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012, 11:36
Πτώση των πωλήσεων στη βιομηχανία μπίρας
Μείωση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών κατέγραψαν το 2011, ως σύνολο, οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες μπίρας, λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης, της έντασης του ανταγωνισμού και της αύξησης των τιμών πρώτων υλών.

Παράλληλα, στην αγορά συνεχίζονται οι ανακατατάξεις όσον αφορά στα μερίδια.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των πέντε επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματά τους, ανήλθαν το 2011 σε 526,12 εκατ. ευρώ, έναντι 553,29 εκατ. ευρώ το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, κατά περίπου 5% σε ποσοστό και κατά 27,17 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 104,03 εκατ. ευρώ (19,8% των πωλήσεων) έναντι 128,01 εκατ. ευρώ (23,1% των πωλήσεων) το 2010. Σημείωσαν μείωση, δηλαδή, κατά περίπου 19% σε ποσοστό και κατά 23,98 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά κέρδη προ φόρων των πέντε επιχειρήσεων, δύο εκ των οποίων ανέφεραν ζημίες, ήταν ύψους 62,57 εκατ. ευρώ (κέρδη μείον ζημίες) έναντι 83,71 εκατ. ευρώ το 2010. Παρουσίασαν μείωση, δηλαδή, κατά περίπου 25% σε ποσοστό και κατά 21,14 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ωστόσο, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης, τα αθροιστικά καθαρά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 49% στο επίπεδο των 47,27 εκατ. ευρώ, έναντι 31,63 εκατ. ευρώ το 2010.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής μπίρας.

Αναλυτικότερα:

* Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η οποία ελέγχεται από τον ολλανδικό όμιλο Heineken, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 389,33 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (440,79 εκατ. ευρώ) κατά 11,7%. Κατέγραψε EBITDA 86,87 εκατ. ευρώ (-20,6%), κέρδος προ φόρων 61,40 εκατ. ευρώ (79,12 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 48,16 εκατ. ευρώ (29,79 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 323,61 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 168,97 εκατ. ευρώ).

* Η Mύθος, η οποία ελέγχεται από τον σουηδικό όμιλο Carlsberg, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 84,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (74,47 εκατ. ευρώ) κατά 14,1%. Κατέγραψε EBITDA 10,10 εκατ. ευρώ (-17,3%), κέρδος προ φόρων 4,41 εκατ. ευρώ (5,08 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 2,15 εκατ. ευρώ (2,81 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 66,84 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 48,86 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα Fix, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 25,01 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (11,60 εκατ. ευρώ) κατά 115,6%. Κατέγραψε EBITDA 3,33 εκατ. ευρώ (-17%), κέρδος προ φόρων -3,99 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος επίσης -3,99 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 40,17 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 11,48 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων Zυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, η οποία είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα Βεργίνα, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 16,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (14,10 εκατ. ευρώ) κατά 13,9%. Κατέγραψε EBITDA 3,04 εκατ. ευρώ (+60,8%), κέρδος προ φόρων 0,95 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,71 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,76 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 8,95 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων ΕΖΑ Πρότυπος Ζυθοποιία, η οποία η οποία είναι γνωστή στην αγορά κυρίως με τα σήματα Pils Hellas και Βerlin, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 10,74 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (12,32 εκατ. ευρώ) κατά 12,8%. Κατέγραψε EBITDA 0,69 εκατ. ευρώ (+58%), κέρδος προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,21 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,08 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,11 εκατ. ευρώ).

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012, 11:56