Ρυθμίσεις-ανάσα για αγρότες με δάνεια στο «κόκκινο»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013, 09:55
Ρυθμίσεις-ανάσα για αγρότες με δάνεια στο «κόκκινο»
Ανάσα για χιλιάδες αγρότες των οποίων τα δάνεια βρίσκονται στο κόκκινο προβλέπουν ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πρόκειται να κατατεθεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Οι ρυθμίσεις αφορούν σε μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών (φυσικών προσώπων) προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται, η υποθήκη περιορίζεται στο 120% της αξίας του δανείου, εφόσον δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά τον χρόνο που θα τεθεί σε ισχύ το παρόν.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η υποθήκη έχει εγγραφεί σε περισσότερα από ένα αγροτικά ακίνητα, τότε θα περιοριστεί στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτηση της τράπεζας στα παραπάνω όρια και δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή κύρια αποθήκη του παραγωγού.

Πλέον, η νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ από τον αγρότη εντός δύο ετών.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού στο εν λόγω διάστημα, τότε θεωρείται ως νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο, διάρκειας από 5-15 έτη με επιτόκιο 3%.

Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή κύρια αποθήκη του αγρότη, στη σύμβαση του δανείου η τράπεζα μπορεί να απαιτήσει το δικαίωμα εκμίσθωσής του και την εκχώρηση του μισθώματος σε αυτήν μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο.

Τα ακίνητα θα εκμισθώνονται για τρία χρόνια έπειτα από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ την ευθύνη της όλης διαδικασίας θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της χώρας. Η τιμή εκκίνησης θα είναι στην ελάχιστη ετήσια δόση εξόφλησης του δανείου.

Εφόσον ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται με νέα τιμή εκκίνησης. Σε κάθε νέα διακήρυξη ο προηγούμενος μισθωτής έχει δικαίωμα επί ίσοις όροις με τους λοιπούς υποψηφίους. Επισημαίνεται ότι κι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί η εκμίσθωση ή δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα μισθώματα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρημένου με υποθήκη αγροτικού ακινήτου για το μη εξοφληθέν ποσό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, η εν λόγω ρύθμιση αφορά περί το 20% των συνολικών δανείων προς την παλιά ΑΤΕ, τα οποία δεν εξυπηρετούνται.

Παρέμβαση στους τομείς των ζωοτροφών, της προστασίας ζώων και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων

Μέσω του πολυνομοσχεδίου επιχειρείται και μια ουσιαστική παρέμβαση στους τομείς των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων, μέσω της καθιέρωσης ενός ενιαίου, απλοποιημένου, αναλογικού και αποτρεπτικού συστήματος επιβολής διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Με την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου και αναμορφωμένου συστήματος επιτυγχάνεται η ενοποίηση των διαφορετικών έως σήμερα συστημάτων επιβολής μέτρων και κυρώσεων των αρμοδίων Αρχών της χώρας, η ενιαία και αναλογική αντιμετώπιση ομοειδών μη συμμορφώσεων και η συνδυαστική επιβολή μέτρων διοικητικών ποινικών κυρώσεων.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις σε όσους εντοπιστούν να παραβαίνουν την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία ως προς την παραγωγή, διάθεση και διακίνηση ακατάλληλων τροφίμων.

Έτσι, μεταξύ άλλων, προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 60.000 ευρώ για την παραγωγή και διακίνηση/ διάθεση ακατάλληλων τροφίμων, ενώ στην περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να φθάσει και τα 500.000 ευρώ.

Επίσης, ορίζεται πρόστιμο από 500 έως 20.000 ευρώ για παραπλανητική επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων, από 300 έως 4.000 ευρώ για ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς, από 500 έως 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν έχουν άδεια, από 1.000 έως 60.000 ευρώ για εισαγωγή και διακίνηση μη ασφαλών ζωοτροφών κι από 10.000 έως 60.000 ευρώ για παράνομη εμπορία ζώων και εισαγωγή από τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 30% στους παραβάτες, αν αποπληρώσουν τα πρόστιμα εντός δύο μηνών.

Πηγή: Κέρδος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013, 10:17