Σαρωτικοί έλεγχοι από την Εφορία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, 17:49
Σαρωτικοί έλεγχοι από την Εφορία
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ

Όλες τις πιθανές πηγές πληροφόρησης για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία θα «ξεσκονίζει» η Εφορία προτού χαρακτηρίσει ως ανεπίδεκτη μία οφειλή προς το Δημόσιο.

Σε σαρωτικούς ελέγχουν όλων των πιθανών πηγών πληροφόρησης για περιουσιακά στοιχεία, θα προχωρούν οι ελεγκτές του ΥΠΟΙΚ πριν χαρακτηρίσουν μια οφειλή προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτη είσπραξηςΌτι δηλαδή, η φορολογική διοίκηση εγκαταλείπει ουσιαστικά κάθε προσπάθεια για είσπραξη του χρέους αυτού, ενώ θα αφαιρείται και το όνομα του οφειλέτη από τη δημοσιευμένη λίστα των οφειλετών του Δημοσίου.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αξιοποιούν τις εξής πηγές πληροφόρησης για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη σε πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: Μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων

2. Πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων

3. Περαίωση φυσικών προσώπων

4. Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων

5. Πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων)

6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer - αναφορές

7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας

8. Στα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών

 Επίσης θα γίνεται έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών:

9. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών,

10. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία,

11. Επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, θα αξιοποιούνται στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τα οποία συλλέγονται από άλλους φορείς στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής τους (όπως στοιχεία κίνησης πιστωτικών καρτών κλπ.).

Διαβάστε επίσης:


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, 18:43