Σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και το 2014 για τον ΟΛΠ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 17:38
Σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και το 2014 για τον ΟΛΠ
Σε σταθερή κερδοφόρα πορεία κινήθηκε και το α΄ τρίμηνο του 2014 η ΟΛΠ ΑΕ σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:


α. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή πτώση κατά 2,6% έναντι του 2013,
β. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 360.137 Ευρώ το 2013 σε 658.068 το 2014,
γ. τα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους παρέμειναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο (1.135.514 το 2013 και 1.025.241 το 2014),
δ. Τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,0414 έναντι 0,0457 του 2013 και
ε. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,35%, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 26,89%.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού αυξήθηκαν στα 45.669.097 ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, καθιστώντας τον ΟΛΠ Α.Ε. μια από τις ελάχιστες εταιρίες που διαθέτουν υψηλά ποσά σε καταθέσεις και στο ταμείο τους, τα οποία στο τέλος του έτους θα ξεπεράσουν το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών του, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα της αυτοχρηματοδότησης πολλών έργων ανάπτυξης.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 17:41