Σε τροχιά υλοποίησης το έργο «Κύθνος – Έξυπνο Νησί»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, 18:07
Σε τροχιά υλοποίησης το έργο «Κύθνος – Έξυπνο Νησί»

Επενδύσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων, στις μεταφορές και τον οδοφωτισμό περιλαμβάνουν οι επενδύσεις που θα γίνουν στην Κύθνο στο πλαίσιο του έργου «Κύθνος - Έξυπνο Νησί» που ξεκινά με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων -Δάφνη.

Φορείς υλοποίησης του έργου είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - ΔΑΦΝΗ και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Siemens.

Το Δίκτυο ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν τις εξής παρεμβάσεις:

-Έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: Αυτοματοποιημένη και αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύθνου, διευκολύνοντας την υψηλότερη διείσδυση παραγόμενης ενέργειας από τοπικά διαθέσιμες ΑΠΕ, τη μελλοντική ένταξη μονάδων αποθήκευσης αλλά και την ευέλικτη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας:Έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές (κλιματιστικά και πλυντήρια) και έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν σε πολλούς καταναλωτές (κατοικίες και επιχειρήσεις). Η λειτουργία των συσκευών θα ρυθμίζεται ευέλικτα με βάση τη διαθεσιμότητα παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την ανάγκη μετατόπισης ζήτησης για την αποφυγή έντονων αιχμών που καθιστούν τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος οικονομικά και τεχνικά μη αποδοτική. Η ρύθμιση λειτουργίας των συσκευών θα πραγματοποιείται με τρόπο που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του τοπικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να δυσχεραίνει την καθημερινότητα των καταναλωτών.

-Έξυπνα μικροδίκτυα: Προβλέπεται η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου μικροδικτύου στην περιοχή της Γαϊδουρόμαντρας, με την εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας, την αντικατάσταση των υφιστάμενων συσσωρευτών και την επιλεγμένη αντικατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και πιθανά λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων.

-Έξυπνος οδοφωτισμός: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με σώματα υψηλής απόδοσης τεχνολογίας LED σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα ελέγχου δεδομένων των εποχικών αναγκών φωτισμού αρκετών περιοχών του νησιού.

-Έξυπνη διαχείριση υδατικών πόρων: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, μικρής ανεμογεννήτριας και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, που θα καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων αφαλάτωσης.

-Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων: Βελτιστοποίηση του συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων που λειτουργεί ήδη στο νησί, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων σε οικιακό επίπεδο και δημιουργία μονάδων επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου, εδαφοβελτιωτικού, ύδατος προς επαναχρησιμοποίηση και άλλων υποπροϊόντων.

-Έξυπνες μεταφορές και κινητικότητα: Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων τόσο προς αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων του δήμου (επιβατηγά και απορριμματοφόρα) όσο και για την ενεργοποίηση συστήματος κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων από τους επισκέπτες του νησιού. Το λιμάνι του Μέριχα θα φιλοξενήσει έναν σταθμό φόρτισης που θα παρέχει ενέργεια σε μικρό ηλεκτρικό σκάφος το οποίο θα συνδέει το λιμάνι με τη διάσημη παραλία της Κολώνας.

Όπως επισημαίνει το δίκτυο «Δάφνη» οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα συμβάλουν στην ανάδειξη της Κύθνου ως προορισμό εναλλακτικού τουρισμού, θα διευρύνουν την τουριστική περίοδο ενώ παράλληλα δύναται να στηρίξουν τη λειτουργική διασύνδεση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στο πλαίσιο μετάβασης της τοπικής οικονομίας σε ένα έξυπνο, βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον παραγωγικό μοντέλο.

Συνολικά, προσθέτει, «το έργο θα έχει σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, διότι πρώτον η υλοποίησή του θα γίνει από ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο απασχολείται στην Ελλάδα, δεύτερον θα προσφέρει λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις διαχείρισης των υποδομών της Κύθνου, προκλήσεις που καταγράφονται και σε άλλα νησιά και τρίτον θα λειτουργήσει ως αναπαράξιμο παράδειγμα, σε άλλα νησιά και απομονωμένες περιοχές (ορεινές και αγροτικές), καθώς και σε αστικά κέντρα, συμβάλλοντας στην ανάδυση των "έξυπνων πόλεων" του μέλλοντος».

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, 18:07