Σε Βρετανούς το ξενοδοχείο Amathus Beach στη Ρόδο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, 20:08
Σε Βρετανούς το ξενοδοχείο Amathus Beach στη Ρόδο
Την πώληση του ξενοδοχείου Amathus Beach στην Ρόδο, ανακοίνωσε η κυπριακή εταιρεία Amathus.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Leisure Holdings, εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 31,22% έχει υπογράψει στις 22 Δεκεμβρίου 2016 συμβόλαιο πώλησης μετοχών με την London & Regional Group εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με βάση τη συμφωνία η αγοράστρια εταιρεία αγοράζει το ξενοδοχείο Amathus Beach στην Ρόδο.

Η ολοκλήρωση του συμβολαίου πώλησης μετοχών και η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2017 με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα εκπληρωθούν διάφορες αιρέσεις και όροι που τίθενται στο συμβόλαιο.

Οι πιο σημαντικοί όροι είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της αγοράστριας εταιρείας με τους τραπεζίτες της ιδιοκτήτριας εταιρείας όσον αφορά την αναδιάρθρωση δανεισμού της τελευταίας, η επιτυχής διευθέτηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας και αφορούν την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, η εξασφάλιση άδειας από τις αρχές για κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου μπροστά στο ξενοδοχείου και η υποβολή σχεδίων για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στο ξενοδοχείο και πληρωμή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων.

Το τελικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας θα καθοριστεί με βάση την αξία της επιχείρησης η οποία ορίστηκε στο ποσό των €30,5εκ. αφαιρουμένου του χρέους της ιδιοκτήτριας εταιρείας προς τις τράπεζες που ανέρχεται στα €23,2 εκ. περίπου. Το τελικό τίμημα πώλησης θα καταβληθεί σε μετρητά.

Υπολογίζεται ότι το καθαρό υπόλοιπο που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας θα ανέλθει στα €5 εκ. με αποτέλεσμα η εταιρεία να δικαιούται να εισπράξει το 31,22% οποιουδήποτε ποσού διανεμηθεί ως μέρισμα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, 20:10