ΣΕΒ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 10:04
ΣΕΒ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Το μνημόνιο, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας επιστημόνων και ερευνητών, υπεγράφη από τον διευθυντή του ΕΙΕ Βασίλη Γρηγορίου και τον γενικό διευθυντή του ΣΕΒ Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο, και προβλέπει σειρά δράσεων και ενεργειών, όπως η υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, παραχώρησης δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις κ.ά.

Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του «Εργαστηρίου Εκκίνησης» (EkinisiLab), το οποίο αποτελεί ένα οργανωμένο περιβάλλον στήριξης και ωρίμανσης επιχειρηματικών ιδεών με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξατομικευμένης καθοδήγησης και εμψύχωσης (coaching) σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ιδέας, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, βελτίωσης ανταγωνιστικότητας κ.λπ.

Το μνημόνιο αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την εξοικείωση των ερευνητών με την επιχειρηματική σκέψη και δράση, καθώς και τη δικτύωση και σύνδεση της παραγωγής γνώσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Χ.Λ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 10:09