Σημαντικά κέρδη για το δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009, 14:03
Σημαντικά κέρδη για το δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Ποσό ύψους 2,55 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι το κέρδος του ελληνικού δημοσίου από το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων που ολοκληρώθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι προσφορές υπερκάλυψαν τα ζητούμενα ποσά σε κάθε κατηγορία γραμματίων.

Το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε στο 2,48%.

Αναλυτικά, για τους 12μηνους τίτλους η προσφορά έφτασε στα 3,2 δισεκατομμύρια  ευρώ και το δημόσιο άντλησε 600 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 2,67% και με την έκδοση να υπερκαλύπτεται 6,47 φορές.

Για τους 6μηνους προσφέρθηκαν 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο άντλησε 780 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 2,46%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 6,9 φορές.

Για τους 3μηνους προσφέρθηκαν 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο άντλησε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 2,40%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 6,48 φορές .

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009, 14:03