Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς κατά 39,4% στην Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, 17:21
Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς κατά 39,4% στην Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια συμφωνίας με την Wert Red Sàrl από τον Ιούνιο 2016 για την πώληση ποσοστού που κατείχε στην Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εταιρεία) και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας χωρίς συμμετοχή της Τράπεζας, το ποσοστό της τελευταίας στην εταιρεία διαμορφώθηκε σε 39,4% από 57,9%.

H εταιρεία Wert Red εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει εξ ολοκλήρου στη Värde Partners. Η Värde Partners είναι διεθνής διαχειριστής κεφαλαίων ύψους $12 δισ., προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας, επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σε διαφοροποιημένα στοιχεία ενεργητικού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, ενυπόθηκα δάνεια, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, μεταφορές και υποδομές.

Η Τράπεζα Πειραιώς εύχεται κάθε επιτυχία στη Διοίκηση της Wert Red και παραμένει σταθερή στην πεποίθησή της για τις προοπτικές της Trastor A.E.E.A.Π. και το περιθώριο ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς real estate.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, 17:27