Συνεργασία των ΕΛΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015, 18:10
Συνεργασία των ΕΛΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Σύμβαση συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπέγραψε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πελάτες-δικαιούχοι λογαριασμού ταμιευτηρίου του ΤΠκΔ χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους σε αυτό.

Ειδικότερα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ιδιάζον καθεστώς αναλήψεων και μεταφοράς κεφαλαίων που έχει επιβληθεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», προχώρησε στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την οποία τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναλαμβάνουν, μέσω της Υπηρεσίας Ταχυπληρωμών (με κατ' οίκον καταβολή ή σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Κατάστημα), το έργο της αποστολής και πληρωμής του ισχύοντος επιτρεπόμενου ορίου αναλήψεων μετρητών ανά πελάτη-δικαιούχο λογαριασμού ταμιευτηρίου του ΤΠκΔ, σε όλη την επικράτεια -έπειτα από εντολή του δικαιούχου- χωρίς να απαιτείται πλέον η προσέλευσή του σε κατάστημα του Ταμείου.

Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες-δικαιούχοι λογαριασμού ταμιευτηρίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλουν ειδική έντυπη εντολή στο Ταμείο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015, 18:14