Συνταξιοδότηση με 4.500 ένσημα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012, 10:19
Συνταξιοδότηση με 4.500 ένσημα
Διευκρινίσεις για το ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης και τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, βάσει του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, παρέχονται με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον προσδιορισμό του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης, για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης των απαιτούμενων ορίων ηλικίας μειωμένης και πλήρους συνταξιοδότησης, διευκρινίζονται τα εξής:

Για τις «παλαιές» ασφαλισμένες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (δηλαδή, υπαγόμενες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, μέχρι και την 31.12.1992), οι οποίες συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 4.500, κατ' ελάχιστον, ημερών ασφάλισης, προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ισχύοντος μέχρι 31.12.2010 ορίου ηλικίας των 55 και 60 ετών, προκειμένου για τη λήψη, αντίστοιχα, μειωμένης και πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, αρχής γενομένης από την 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση (κατά το έτος 2015), των 60 και 65 ετών, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της σταδιακής αυτής προσαύξησης, προβλέπεται ειδικότερα ότι οι ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση αντίστοιχα των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος της συμπλήρωσης του 55ού ή του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Με βάση, λοιπόν, την ισχύουσα ως άνω νομοθεσία, οι γυναίκες «παλαιές» ασφαλισμένες του Ιδρύματος που συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις και εφόσον δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παραγράφου 5, του άρθρου 40, του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170), ακολουθούν για τη λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας που διαμορφώνονται από 1.1.2011 και εφεξής, με αποκλειστικό κριτήριο το ημερολογιακό έτος συμπλήρωσης του 55ού ή 60ού έτους της ηλικίας, ανεξαρτήτως του έτους συμπλήρωσης των απαιτούμενων κατ' ελάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης (δηλαδή, ανεξαρτήτως του εάν ο χρόνος αυτός συμπληρώνεται πριν ή μετά την 1.1.2011).

Πηγή: express
Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012, 11:03