Συρρικνώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013, 10:47
Συρρικνώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα
Το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού συρρικνώθηκε το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εντός των δημοσιονομικών στόχων του μνημονίου. Το πρωτογενές έλλειμμα συρρικνώθηκε στο 1,0 δις ευρώ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο υφυπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, έναντι μεσοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,2 δις ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων καθώς και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,85 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10,87 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,06 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2,35 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,16 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,150 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Α’ πενταμήνου 2013 (18,73 δισ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου (17,37 δισ. ευρώ).

Στο Α’ πεντάμηνο του έτους, κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. € ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε

β) οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. € ή 10,6%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011)

γ) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 245 εκατ. ευρώ ή 4,2%, εκ των οποίων 187 εκατ. € προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών

δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ ή 4,8%

ε) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 139 εκατ. ευρώ ή 14,0%

στ) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 193 εκατ. ευρώ ή 20,0%

γ) τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους

δ) τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 118 εκατ. € ή 61,9%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο πεντάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1,72 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 358 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,36 δισ. ευρώ).

Τονίζεται ότι κατά τον μήνα Μάιο 2013 οι έμμεσοι φόροι συνέχισαν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τους στόχους κατά 244 εκατ. € ή 14,8 % και συγκεκριμένα από:

α) τα ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 19 εκατ. € ή 43,7% και κατά 77 εκατ. € ή 42,5% αντίστοιχα

β) τους φόρους συναλλαγών μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 134 εκατ. € ή 445,7% λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υστέρησαν έναντι του στόχου κατά 248 εκατ. € η 82,2% λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,78 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (25,79 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,865 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,677 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,539 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,377 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,315 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,65 δισ. ευρώ ή ποσοστό 66,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013, 11:44