Σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011, 13:23
Σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο
Στα 687.173 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Από αυτά 291.577 είναι άνδρες (ποσοστό 42,43%) και 395.596 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,57%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 0,32% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά το μήνα Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρέμεινε σταθερός, ενώ μειωμένος κατά -11,06% είναι και αυτό το μήνα ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων.

Παράλληλα, η μείωση κατά -13,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, των αναγγελιών προσλήψεων αλλά και η μείωση κατά -14,5% των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών θέσεων απασχόλησης μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται ότι την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Στο γεγονός αυτό οφείλεται σε ένα σημαντικό βαθμό τόσο η αύξηση των λήξεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου όσο και ή αύξηση των νέων αιτήσεων για επιδότηση ανεργίας.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,59%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,02%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,39)%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,54%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (36,90%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (16,28%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,28%).

Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (92,68%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,00%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,32%).

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 198.315 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -24.661 άτομα, ποσοστό -11,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 82,90% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 8,55% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 4,90% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 3,08% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 102.032, μειωμένες κατά -16,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (122.258) και κατά -13,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (117.576).

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 26.621 (αυξημένες κατά 10,01% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά -14,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 45.666 (αυξημένες κατά 93,32% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά -14,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 23.221 (αυξημένες κατά 8,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά 18,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 72.287, το 63,17% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 51,16% από τον προηγούμενο μήνα Μάιο (47.820) αλλά μειωμένο κατά 14,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010 (84.552).
Από τις ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 6.524 θέσεις εργασίας, έναντι 52.946 τον Μάιο και 4.432 τον Ιούνιο του 2010.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011, 13:23