Στη γραμμή του Μνημονίου η έκθεση της Ε.Ε. για την ανάπτυξη το 2011

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 18:20
Στη γραμμή του Μνημονίου η έκθεση της Ε.Ε. για την ανάπτυξη το 2011
Μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια ζητά η Ε.Ε. από τις χώρες με υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος στην έκθεσή της για την ανάπτυξη στην Ευρώπη το 2011.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ειδικά για τις χώρες αυτής της κατηγορίας, η ετήσια μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος κατά 0,5% του ΑΕΠ δεν αρκεί. Γι’ αυτό και πρέπει να συγκρατηθούν περαιτέρω οι δημόσιες δαπάνες και σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξηθούν οι φόροι, δείχνοντας «προτίμηση» στους «φιλικότερους» έμμεσους αντί στους άμεσους φόρους.

Παράλληλα ζητά τη λήψη μέτρων για την διόρθωση των απωλειών σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας με την εφαρμογή συγκρατημένων μισθολογικών πολιτικών, προβλέποντας κυρίως την αναθεώρηση των ρητρών τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ισχύουν στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της ελαστικότητας στην αγορά εργασίας, παρατηρώντας ότι σε κάποιες χώρες-μέλη η νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δημιουργεί ακαμψία στην αγορά εργασίας. «Οι νομοθεσίες περί προστασίας της απασχόλησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ούτως ώστε να μειωθεί η υπερπροστασία των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και να προστατευτούν εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας» σημειώνει η Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 18:20