Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ οι βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ οι βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων
Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) οι βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων για το έτος 2014.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να βρουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους στο πεδίο «Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων ΟΑΕΕ».

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2015 με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 10:49