Στην χρηματιστηριακή αγορά οι μετοχές Αlapis

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 12:39
Στην χρηματιστηριακή αγορά οι μετοχές Αlapis
Από την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011, οι μετοχές της εταιρείας Alapis ΑΒΕΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Alapis αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 573.651.128 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της από 12,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή και με μεταφορά του ποσού της μείωσης σε ειδικό αποθεματικό, δηλαδή χωρίς να γίνει επιστροφή μετρητών ούτε αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών με την έκδοση νέων δωρεάν μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 14.709.003,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 49.030.011 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Η εταρεία Alapis δραστηριοποιείται στον κλάδο της Υγείας και ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή, την πώληση και το μάρκετινγκ φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 12:39