Στις 19.900 οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Στις 19.900 οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Με μηδενικό εισόδημα κατά τους τελευταίους 12 μήνες εμφανίζεται το 65% των πολιτών οι οποίοι έχουν κάνει μέχρι σήμερα αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Το 25% δηλώνει εισόδημα έως 2.000 ευρώ και το 10% από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, το 65% των αιτούντων αναφέρει ότι δεν είναι κάτοχος περιουσιακών στοιχείων, το 27% κάτοχος περιουσίας με αντικειμενική αξία μέχρι 50.000 ευρώ και τo 8% κάτοχος περιουσίας αντικειμενικής αξίας πάνω από 50.000 ευρώ.

Ηλικιακά, το 8,5% των αιτούντων είναι ηλικίας 18-25 ετών, το 37% ηλικίας 26-40 ετών, το 49% από 41-65 ετών και το 5% άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά στον αριθμό των αιτήσεων, έως τις 8 Δεκεμβρίου υποβλήθηκαν 19.900 αιτήσεις και αφορούν 26.800 ωφελούμενους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, μετά την οριστική υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται η διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Στη συνέχεια, η λίστα των δυνητικά δικαιούχων αποστέλλεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου, η οποία, για όσες περιπτώσεις κρίνει απαραίτητο, ζητεί την προσκόμιση δικαιολογητικών τα οποία δεν μπορούν να διασταυρωθούν (άδεια παραμονής κ.λπ.) και αναθέτει την πραγματοποίηση κοινωνικής έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου από την Κοινωνική Υπηρεσία, το υπουργείο οριστικοποιεί τους πίνακες δικαιούχων και προχωρά άμεσα στη διαδικασία καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, 12:15