Στο «στόχαστρο» το σύστημα franchise της Carrefour

Στο «στόχαστρο» το σύστημα franchise της Carrefour
Στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, σχετικά με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise), μπαίνει η εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος.

Προηγήθηκαν οι καταγγελίες των εταιρειών «Σίσκος Γκρούπ Α.Ε. γενικού εμπορίου - υπεραγορά - αντιπροσωπείες», «Θεσσαλονίκη σούπερ μάρκετ Ακρίτας - αντιπροσωπείες - εμπόριο Α.Ε.», Ιωάννη Μαυρίδη, Ακρίτα Μαυρίδη, «Ακρίτας υπεραγορά - αντιπροσωπείες εμπόριο Α.Ε.» και «Ακρίτας ευρωπαϊκά ακίνητα τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.».

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της Επιτροπής, από την εξέταση των σχετικών εμπορικών πρακτικών της Carrefour προκύπτουν στοιχεία που συνιστούν κάθετο περιορισμό καθορισμού τιμών μεταπώλησης, καθώς και κάθετο περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων και διανομέων της Carrefour, κατά το διάστημα των ετών 2003-2008.

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010, 16:32