Στον ΟΠΑΠ ο αποκλειστικός έλεγχος του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος

Στον ΟΠΑΠ ο αποκλειστικός έλεγχος του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 611/2015 ομόφωνη απόφασή του τμήματός της, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα από τον ΟΠΑΠ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή έκρινε ότι, παρότι αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, ωστόσο, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 14:48