Σχεδόν αμετάβλητο το ευρώ τον Απρίλιο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013, 14:10
Σχεδόν αμετάβλητο το ευρώ τον Απρίλιο
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων κατά τον Απρίλιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά -0,03% ως αποτέλεσμα της ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,42%) και της υποχώρησης των λοιπών νομισμάτων (-0,42%).

Περίπου οι ίδιες μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ (σύνολο νομισμάτων: +0,05%, ευρωπαϊκά νομίσματα: +0,45% και λοιπά νομίσματα: -0,37%).

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε - 1,48% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -2,23% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε - 0,85% για τα λοιπά νομίσματα. Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ανήλθαν σε -0,95% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,59% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -1,26% για τα λοιπά νομίσματα.

Η εξέλιξη των ισοτιμιών κατά κύρια νομίσματα Ανατίμηση ως προς τα κυριότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ κατά τον Απρίλιο 2013, σε σχέση με τον Μάρτιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -0,48%, η κορόνα Νορβηγίας κατά - 0,77% και το γιέν Ιαπωνίας κατά -3,57%.

Αντίθετα, το φράγκο Ελβετίας ανατιμήθηκε κατά +0,55% και το δολάριο Καναδά κατά +0,13%, ενώ το δολάριο Αυστραλίας και το γουάν Κίνας έμειναν σχεδόν αμετάβλητα (μεταβολές -0,02% και +0,04%, αντίστοιχα). Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση πέντε νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -13,99% (γιέν Ιαπωνίας) έως -0,10% (δολάριο Αυστραλίας), και η ανατίμηση δύο νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +0,72% και γουάν Κίνας: +1,55).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο 2013 έναντι του α' τετραμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση των περισσοτέρων λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -0,27%, φράγκο Ελβετίας: -1,61%, δολάριο Καναδά: -1,43%, δολάριο Αυστραλίας: -1,37% και γιέν Ιαπωνίας: -15,10%) με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας και το γουάν Κίνας που ανατιμήθηκαν κατά +1,65% και +1,20%, αντίστοιχα.

Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Απρίλιος 2012 - Απρίλιος 2013, διαπιστώνεται η υποχώρηση τριών νομισμάτων (φράγκο Ελβετίας: -1,44%, δολάριο Καναδά: -1,51% και γιέν Ιαπωνίας: -16,11%) και η ανατίμηση των λοιπών τεσσάρων νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +1,04%, κορόνα Νορβηγίας: +0,34%, δολάριο Αυστραλίας: +1,43% και γουάν Κίνας: +2,93%).

Νομίσματα Χωρών - Μελών της Ε.Ε. Υποτίμηση έναντι των κυριοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Απρίλιο 2013, σε σχέση με τον Μάρτιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, τέσσερα (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +1,08%, ζλότι Πολωνίας: +0,50%, φόριντ Ουγγαρίας: +1,45% και λέι Ρουμανίας: +0,33%), δύο υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -1,16% και κορόνα Τσεχίας: - 0,71%), και ένα έμεινε αμετάβλητο (κορόνα Δανίας). Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012 (σωρευτικές μεταβολές), τέσσερα νομίσματα υποτιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από -4,51% (λίρα Αγγλίας) έως -0,97% (ζλότι Πολωνίας), δύο ανατιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: +2,44% και λέι Ρουμανίας: +2,56%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,07%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -2,43% (κορόνα Τσεχίας) έως -0,29% (κορόνα Δανίας), με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας και το ζλότι Πολωνίας που ανατιμήθηκαν κατά +4,44% και +1,58%, αντίστοιχα.

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Απρίλιος 2012 - Απρίλιος 2013, παρατηρείται επίσης η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -3,99% (κορόνα Τσεχίας) έως -0,22% (κορόνα Δανίας), με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας και το ζλότι Πολωνίας που ανατιμήθηκαν κατά +4,97% και +1,02%, αντίστοιχα, και το λέι Ρουμανίας που έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (+0,02%).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013, 14:12