Τα μισά της κέρδη έχασε η βιομηχανία το 2008

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009, 17:51
Τα μισά της κέρδη έχασε η βιομηχανία το 2008

Μείωση σε ποσοστό 56% παρουσίασε η συνολική κερδοφορία της ελληνικής βιομηχανίας κατά το 2008, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Stat Bank στις 1.725 σημαντικότερες (βάσει πωλήσεων) παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, που δημοσίευσαν ισολογισμό έως τις 3 Αυγούστου 2009.

Με βάση την έρευνα, υπήρξε καθίζηση της κερδοφορίας της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς η σημαντική αύξηση του κόστους - ιδιαίτερα του χρηματο-οικονομικού - είχε αντίκτυπο στα οικονομικά της αποτελέσματα των βιομηχανιών, ενώ οι συνολικές πωλήσεις των εν λόγω εταιριών ήταν αυξημένες κατά 10,4%.

Σύμφωνα με την Stat Bank, η σημαντική μείωση των κερδών, η οποία αναλογεί σε 3 μήνες κρίσης (τελευταίο τρίμηνο του 2008) θα είναι πολύ μεγαλύτερη κατά το τρέχον έτος, που η κρίση ήταν διαρκώς παρούσα. Ειδικότερα, το 77,97% εμφάνισε κέρδη, ενώ το 22,03% παρουσίασε ζημιές. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,4%. Όπως προέκυψε από την έρευνα:

- Οι εταιρίες του δείγματος διαχειρίστηκαν κατά το 2008 συνολικό τζίρο 64 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 58 δισ. ευρώ το 2007. Είχαμε, δηλαδή, μια αύξηση πωλήσεων 10,4%.

- Η συνολική (προ φόρων) κερδοφορία των εν λόγω επιχειρήσεων μειώθηκε από 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε 1,39 δισ. ευρώ το 2008.

- Οι μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 2,2%, όταν το 2007 είχαν εμφανίσει περιθώριο κέρδους 5,5%. Είχαμε, δηλαδή, μια αισθητή επιδείνωση στο συγκεκριμένο δείκτη.

- Η δυστοκία του παρελθόντος έτους δεν εκφράστηκε μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, αλλά και στην ελαφρά επιδείνωση της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Έτσι, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στάσιμα (στα επίπεδα των 31 δισεκατομμυρίων ευρώ), οι συνολικές τους υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,4%, για να προσεγγίσουν τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ.

- Από τις 1.725 επιχειρήσεις του δείγματος το 77,97% εμφάνισε κέρδη, ενώ το 22,03% παρουσίασε ζημιές. Το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφανίζει ανοδική πορεία, αν και όλα δείχνουν ότι στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα λειτουργεί ένας σκληρός πυρήνας, που αντέχει στις συνέπειες της κρίσης, κατορθώνοντας να διατηρείται αλώβητος. Απόδειξη; Οι 1.345 κερδοφόρες παραγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος (με συγκρίσιμα στοιχεία για το 2007-2008) κατόρθωσαν να αυξήσουν κατά 12,2% τις συνολικές πωλήσεις τους, για να προσεγγίσουν τα 40 δις. ευρώ. Επίσης, να διατηρήσουν σχεδόν σταθερά τα συνολικά τους κέρδη (ανεπαίσθητη υποχώρηση 0,8%), υπερβαίνοντας κατά τι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 5,2%.

- Από την άλλη, οι επιδόσεις των 380 εταιριών με συγκρίσιμα στοιχεία εμφανίζουν ραγδαία επιδείνωση: οι συγκεκριμένες εταιρίες, ενώ το 2007 είχαν εμφανίζει κέρδη 166 εκατ. ευρώ, ένα χρόνο μετά παρουσίασαν συνολικές ζημιές 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά την πορεία των κλαδων, το 2008 οι επιδόσεις της ελληνικής βιομηχανίας εμφάνισαν αισθητή υποχώρηση. Αυτό αποδεικνύεται και από την πορεία των επιμέρους κλάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 30 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο τρεις εμφάνισαν βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Πρόκειται για τους τομείς χημικών προϊόντων, ηλεκτρικών συσκευών και επεξεργασίας καπνού, όπου καταγράφηκε αύξηση της συνολικής κερδοφορίας. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι κλάδοι είτε σημείωσαν υποχώρηση κερδών είτε εμφάνισαν ζημιές.

Αποδεικτικό των δυσκολιών είναι το γεγονός ότι τρεις τουλάχιστον τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας εμφάνισαν σοβαρή μείωση και στο συνολικό τζίρο που διαχειρίστηκαν: πρόκειται για τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της γουνοποιίας - επεξεργασίας δέρματος και των μεταφορικών μέσων.

Ειδικότερα:

- Οι 11 εταιρίες πετρελαίου διαχειρίστηκαν ένα συνολικό τζίρο 23,5% αυξημένο, που προσέγγισε τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σοβαρή υποχώρηση, ωστόσο, των τελικών αποτελεσμάτων των δύο διϋλιστικών μονάδων της χώρας επηρέασε με καθοριστικό τρόπο όλο τον κλάδο, που εμφάνισε ζημιές 17 εκατομμύρια ευρώ. Στην πράξη η πορεία του πετρελαϊκού τομέα καθόρισε άμεσα και έμμεσα τη συνολική κερδοφορία της ελληνικής βιομηχανίας

- Η πολυπληθέστερη κατηγορία επιχειρήσεων - περίπου 420 εταιρίες τροφίμων συμμετείχαν στο δείγμα της έρευνας - εμφάνισε, επίσης, σοβαρές απώλειες κερδών, που υπερέβησαν το 25%. Ο συγκεκριμένος τομέας, ωστόσο, αύξησε τον τζίρο του κατά 8,2%

- Σε ζημιές πέρασε και οι επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, παρά το γεγονός ότι αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 14%

- Ανάλογη αύξηση τζίρου είχαν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατόρθωσαν να εμφανίσουν συνολικά κέρδη της τάξεως των 422 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά την υποχώρηση στην κερδοφορία, ο κλάδος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έδειξε αυξημένες αντοχές, ενώ ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις χρηματοδότησαν άνετα τα επενδυτικά τους προγράμματα.

- Από κέρδη σε ζημιές πέρασε ο κλάδος των μεταλλικών προϊόντων, ο οποίος διαχειρίστηκε περίπου τον ίδιο τζίρο με πέρυσι.

- Μείωση της κερδοφορίας της τάξης του 30% σημείωσε ο κλάδος των μη μεταλλικών ορυκτών, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη σοβαρή υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά ο κλάδος εμφάνισε συνολικά κέρδη της τάξεως των 310 εκατομμυρίων ευρώ.

- Έντονα αρνητική ήταν και η πορεία των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, αφού η στασιμότητα στις πωλήσεις οδήγησε τον κλάδο από την κερδοφόρο στη ζημιογόνο δραστηριότητα.

- Τα χημικά προϊόντα και ο τομέας παραγωγής ποτών ήταν οι δύο κλάδοι που βρέθηκαν στις επόμενες θέσεις του καταλόγου με τον υψηλότερο τζίρο. Παρά την ανεπαίσθητη μείωση της κερδοφορίας των βιομηχανιών ποτών, αυτές στο σύνολό τους παρουσίασαν συνολικά κέρδη της τάξεως των 310 εκατομμυρίων ευρώ.

- Οι επόμενες κατηγορίες είναι αυτές του ηλεκτρολογικού υλικού, των πλαστικών - ελαστικών, και των εφημερίδων. Οι δυο πρώτοι τομείς εμφάνισαν μείωση κερδών, ενώ ο κλάδος των εφημερίδων αύξησε τις συνολικές ζημιές του κατά 180%. Ο κλάδος με πολύ μεγάλη αύξηση ζημιών είναι αυτός της κλωστοϋφαντουργίας που «έτρεξε» με 110%.

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009, 17:51