Στις 19 Απριλίου η συνέλευση των μετόχων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013, 19:16
Στις 19 Απριλίου η συνέλευση των μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασής του, αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας για την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013, με θέματα:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω

α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και
β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos) συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. ευρώ.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις 29 Απριλίου 2013, στη 1 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, στην Αθήνα, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των Επαναληπτικών, σύμφωνα με το νόμο, θα αποσταλεί αύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο, στις θεσμικές Αρχές και θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδες της Τράπεζας www.nbg.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013, 19:40