Την Τρίτη η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, 13:25
Την Τρίτη η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων
Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, λήξεως 21 Μαρτίου 2014, και αξίας ενός δισ. ευρώ εξήγγειλε για την προσεχή Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement) ορίστηκε η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 (Τ+3).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Η περίοδος εγγραφών αρχίζει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, 13:29