Το ΕΒΕΑ είναι το νέο μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 01:47
Το ΕΒΕΑ είναι το νέο μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Νέο μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΕΜΕΔ, πλέον των άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν, εγκρίθηκε η εγγραφή του ΕΒΕΑ ως νέου εταίρου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, το ΕΒΕΑ θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 20 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου, μέλη του ΟΠΕΜΕΔ, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή και να διαδοθεί η διαμεσολάβηση ως σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Ακόμη, αποφασίστηκε η σύσταση δύο νέων θέσεων αντιπροέδρων της διοικούσας επιτροπής, πέραν της θέσεης του Α' αντιπροέδρου, που ήδη κατέχει ο Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκαν νέοι αντιπρόεδροι οι Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Επίσης, στη ΓΣ παρέστη και ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Φώτης Κουρμούζης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση των μελών του ΟΠΕΜΕΔ επί του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (νόμος 4469/2017), ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η από κοινού δράση για την προώθηση του θεσμού.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 01:47