Το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ε.Ε. για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, 03:23
Το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ε.Ε. για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων
Το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις προτάσεις των κρατών-μελών που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων το τρέχον έτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το ποσό αυτό τα 85,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τα «απλά» προγράμματα και τα 43 εκατ. ευρώ για τα «πολυπρογράμματα».

Τα συγχρηματοδούμενα αυτά προγράμματα είναι διάρκειας έως τριών ετών και αποσκοπούν στην προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών.

 Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% (Ε.Ε.-Τρίτες Χώρες) και για την περίπτωση χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της Συνθήκης η συμμετοχή ανέρχεται σε 75-85%. Για την Ελλάδα η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 75-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2017.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. ευρώ για το 2016, επισημαίνοντας τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, 03:23